Kategoria: Opiniowanie arkuszy organizacji

Informacje na temat opiniowania arkuszy organizacyjnych

7 lipca 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń, wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze. (więcej…)