Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

10 marca 2020

Zalecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z polecenia Wojewody Podkarpackiego zalecam odwołanie tych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły i placówki, bądź dla nich organizowanych, wymagających przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę danej szkoły/ placówki oraz aktywności międzynarodowej.

2 stycznia 2020

Wskazówki do sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019.

W związku z tym, że w województwie podkarpackim ferie zimowe trwają od 13 do 26 stycznia 2020 r.  i są to dni wolne od nauki szkolnej, średnia liczba uczniów korzystających z obiadów (suma liczby uczniów korzystających z obiadów (pełnych i niepełnych) w poszczególnych dniach nauki szkolnej w styczniu 2020 r. podzielona przez liczbę dni nauki […]