Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

24 września 2021

Informacja dot. zabezpieczenia dla dzieci miejsc w przedszkolach

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2021 roku informacji zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2021 r.

9 sierpnia 2021

Przypomnienie o możliwości pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.