Kategoria: System Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

9 września 2019

Pomoc w SIO

Osobami wyznaczonymi do udzielania informacji w sprawach Systemu Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie są:

Pan Stanisław Cisek  – tel. 17 867 11 46
Pan Piotr Prajzner – tel. 17 867 11 46