Kategoria: Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

30 marca 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19