Kategoria: Dla ucznia i rodzica

Informacja dla ucznia i rodzica

27 marca 2019

Stypendia pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.