Kategoria: Kuratorium

Kuratorium

23 listopada 2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie działań kierowanych do uczniów techników oraz innych szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego

13 października 2021

Porozumienie o powołaniu Podkarpackiej Unii Bezpieczeństwa i Podkarpackiej Rady Bezpieczeństwa przy Wojewodzie Podkarpackim

Porozumienie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa w województwie podkarpackim, w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w szkołach.

14 maja 2019

Porozumienie o współpracy w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

Sednem porozumienia jest zawiązanie Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w celu monitorowania działań i efektów związanych z wdrażaniem „Modelu Kooperacji”, dotyczącego współpracy pomiędzy powiatowymi i gminnymi instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączania społecznego i zwalczania ubóstwa w formie Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz udzielenie wsparcia ww. podmiotom w powyższym […]

13 września 2018

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest: Rafał Żelazo tel. 17 867-11-12 pok.: 112 mail: ido@ko.rzeszow.pl Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności: Marcin Wajgiel tel. 17 867-11-43 pok.: 120 mail: ido@ko.rzeszow.pl   Do Inspektora Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez […]

1 stycznia 2017

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów telefon: 17 867 11 42, 17 867-11-49 fax: 17 867-19-54 www: www.ko.rzeszow.pl e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl