Kategoria: Porozumienia Podkarpackiego Kuratora Oświaty

23 listopada 2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie działań kierowanych do uczniów techników oraz innych szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego

13 października 2021

Porozumienie o powołaniu Podkarpackiej Unii Bezpieczeństwa i Podkarpackiej Rady Bezpieczeństwa przy Wojewodzie Podkarpackim

Porozumienie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa w województwie podkarpackim, w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w szkołach.

14 maja 2019

Porozumienie o współpracy w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

Sednem porozumienia jest zawiązanie Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w celu monitorowania działań i efektów związanych z wdrażaniem „Modelu Kooperacji”, dotyczącego współpracy pomiędzy powiatowymi i gminnymi instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączania społecznego i zwalczania ubóstwa w formie Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz udzielenie wsparcia ww. podmiotom w powyższym […]