Kategoria: Reforma edukacji

Informacje związane z reformą edukacji

31 października 2018

Reforma edukacji – spot MEN

Wystartowała kampania Ministerstwa Edukacji Narodowej promująca najważniejsze zmiany w zreformowanej szkole. W krótkim spocie, emitowanym m.in. na antenach Telewizji Polskiej, przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz korzyści płynące z nauki w zreformowanej szkole. Podkreślamy w nim, że najważniejszym celem reformy jest wyrównywanie…

7 lipca 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń, wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.

7 lipca 2017

Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy oświatowej

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw wdrażania reformy, w składzie: Stanisław Fundakowski wicekurator , koordynator ds. wdrażania reformy edukacji Iwona Bereś wizytator – koordynator ds.  wdrażania podstaw programowych Magdalena Tobiasz radca prawny Infolinia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: tel.  017 867 11 70, e – mail: reformaedukacji@ko.rzeszow.pl Materiały informacyjne wspomagające […]

7 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły […]

25 stycznia 2017

Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

W związku z Art. 208 ust. 3 i Art. 215 ust 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) proszę o załączenie przez organy prowadzące do uchwały, o której mowa w Art. 206 ust. 1 i Art. 213 ust 1. w sprawie projektu dostosowania […]