Kategoria: Ważne informacje

Ważne informacje, których nie wolno przegapić.

5 czerwca 2020

UWAGA!!! ODBIÓR DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z UZNAWANIEM WYKSZTAŁCENIA (nostryfikacją).
IMPORTANT: COLLECTING DOCUMENTS CONCERNING THE RECOGNITION OF FOREIGN DEGREES (NOSTRIFICATION)

Od 22.06.2020 r. dokumenty związane z uznawaniem wykształcenia (nostryfikacją) można będzie odebrać w Kuratorium Oświaty przy ul. Miedzianej 4a w Rzeszowie (budynek Archiwum Zakładowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego).
From 22 June 2020 onwards, all documents concerning the official recognition of foreign higher education degrees (nostrification) can be collected at the following address: Miedziana 4, Rzeszów (Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego).

1 czerwca 2020

PILNE!!! Zbieranie informacji na temat zorganizowania konsultacji w szkole dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (klasy 4-8), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia poprzez system RSIO.

W dniu 2 czerwca 2020 r. dane należy podać do godz. 10.00, następnie aktualizować codziennie do godz. 10.00. W przypadku szkół filialnych proszę ująć dane w jednostce macierzystej.

21 maja 2020

Zbieranie informacji na temat funkcjonowania klas 1-3 i klas 8 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych poprzez system RSIO. W dniu 25 maja 2020 r. informację należy podać do godz. 11.00, a następnie aktualizować każdego dnia do godz 11.00.

W przypadku szkół filialnych, należy ująć dane w jednostce macierzystej.

15 maja 2020

PILNE!!! Zbieranie informacji dotyczących abiturientów cudzoziemskich, uprawnionych do przystąpienia do tegorocznych egzaminów zewnętrznych, którzy obecnie przebywają poza Polską. Termin przekazania informacji 18-05-2020 do godziny 13:00

11 maja 2020

Wykaz przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które nie wywiązały się z obowiązku uzupełnienia ankiety oraz jej codziennej aktualizacji w systemie RSIO, dotyczącej ich funkcjonowania

6 maja 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje począwszy od 2020-05-06 dyrektorów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, za pomocą systemu RSIO, do przekazania i codziennej aktualizacji do godziny 11:00 informacji dotyczących ich funkcjonowania.

6 kwietnia 2020

Klasyfikacja uczniów – przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności

Przed nami kolejne zadanie – klasyfikacja i promocja uczniów. Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.).

20 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów SOSW, MOS, MOW, SOW, ORW, PPP oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO.

13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, …

3 marca 2020

PILNE! Monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych: szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych.    Termin od 03.03 do 29.05.2020 r.