Kategoria: Ważne informacje

Ważne informacje, których nie wolno przegapić.

25 czerwca 2019

Pomoc dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021, który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

11 czerwca 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-06-11, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-06-11, rozmiar: 17 KB Wniosek zgoda na zatrudnienie Data: 2019-07-12, rozmiar: 62 KB Pobierz wszystkie pliki

6 czerwca 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia SP i GIM

Pełna lista zawodów wiedzy, artystycznych sportowych, …  wynika z dwóch zarządzeń Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zarządzenie PKO nr 4/2019 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, … Zarządzenie PKO nr 7/2019 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, … Informacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Osiągnięcia uczniów wpisywane na świadectwach szkolnych

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym