Kategoria: Ważne informacje

Ważne informacje, których nie wolno przegapić.

16 września 2019

Pilne! Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2019/2020

Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których  w roku szkolnym 2019/2020 będą prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w klasach I branżowej szkoły I stopnia, o wypełnienie powyższej tabeli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

11 czerwca 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-06-11, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-06-11, rozmiar: 17 KB Wniosek o zatrudnienie Data: 2019-09-17, rozmiar: 61 KB Pobierz wszystkie pliki

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym