Kategoria: Ważne informacje

Ważne informacje, których nie wolno przegapić.

5 kwietnia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

29 lutego 2024

AKTUALIZACJA Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

na terenie województwa podkarpackiego

20 sierpnia 2021

Konsultanci

Rolę konsultantów pełnią: Starszy informatyk Stanisław Cisek 17 867-11-46 scisek@ko.rzeszow.pl Starszy informatyk Piotr Prajzner 17 867-11-46 pprajzner@ko.rzeszow.pl