Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

11 czerwca 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-06-11, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-06-11, rozmiar: 17 KB Wniosek zgoda na zatrudnienie Data: 2019-07-12, rozmiar: 62 KB Pobierz wszystkie pliki

29 stycznia 2019

Alert RCB – informacje

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.