Kategoria: Akredytacja

Akredytacja

10 września 2019

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

(więcej…)

Załączniki

14 listopada 2018

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – zmiany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.10.2018 r.

(więcej…)

Załączniki