Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

11 czerwca 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela (nieaktualne)

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-06-11, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-06-11, rozmiar: 17 KB Wniosek o zatrudnienie Data: 2019-09-17, rozmiar: 61 KB Pobierz wszystkie pliki

29 stycznia 2019

Alert RCB – informacje

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji

27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji