Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

29 stycznia 2019

Alert RCB – informacje

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji

27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

22 września 2018

Baza placówek oświatowych woj. podkarpackiego

Oficjalnym spisem placówek oświatowych naszego województwa jest baza danych SIO prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane dla poszczególnych województw w tym dla podkarpackiego znajdują się na stronie WWW: wyszukiwarka interaktywna: https://rspo.men.gov.pl/ spisy dla województw: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/ Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych – stan na 26.11.2018r. – plik .xls