Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

2 czerwca 2021

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2021 roku

Załączniki Dofinansowanie wypoczynku 2021 – informacja Data: 2021-06-02, rozmiar: 4 MB

2 czerwca 2021

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2021 roku

Załączniki Wypoczynek najuboższych 2021-informacja Data: 2021-06-02, rozmiar: 30 KB