Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

20 listopada 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-11-20, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-11-20, rozmiar: 17 KB Wniosek o zatrudnienie Data: 2019-11-20, rozmiar: 63 KB Pobierz wszystkie pliki