Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

8 czerwca 2020

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 2020, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.

20 listopada 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-11-20, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-11-20, rozmiar: 17 KB Wniosek o zatrudnienie Data: 2019-11-20, rozmiar: 63 KB Pobierz wszystkie pliki