Kategoria: Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

22 września 2018

Baza placówek oświatowych woj. podkarpackiego

Oficjalnym spisem placówek oświatowych naszego województwa jest baza danych SIO prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki. Dane dla poszczególnych województw w tym dla podkarpackiego znajdują się na stronie WWW. Wyszukiwarka interaktywna dostępna jest pod adresem: – https://rspo.men.gov.pl/ Jeśli chcą Państwo pobrać dane edytowalne np. w programie MS Excel prosimy po wybraniu grupy danych (np. województwo, […]

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

20 września 2017

Dofinansowania organizacji studiów podyplomowych – powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego ORE.585.41.2.2017 w zakresie dofinansowania organizacji studiów podyplomowych „Programowanie w szkole –zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”