Kategoria: Przetargi / zadania zlecone

Przetargi / zadania zlecone

8 czerwca 2020

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 2020, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.

20 września 2017

Organizacji kursów, warsztatów i konferencji dla nauczycieli – powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Rzeszów, 19.09.2017 r.

 

 

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego ORE.585.41.1.2017 w zakresie organizacji kursów, warsztatów i konferencji dla nauczycieli z województwa podkarpackiego za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez – pełna treść informacji – plik *.pdf >>