Kategoria: Wyrażanie zgody na zatrudnienie bez kwalifikacji

11 czerwca 2019

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu/szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Załączniki Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty Data: 2019-06-11, rozmiar: 51 KB Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Data: 2019-06-11, rozmiar: 17 KB Wniosek zgoda na zatrudnienie Data: 2019-07-12, rozmiar: 62 KB Pobierz wszystkie pliki