1 października 2018

1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Dzisiaj zostanie przeprowadzona lekcja edukacyjna  z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Będzie to obserwacja lekcji wychowawczych, w szczególności w klasie III – ważenie tornistrów przez wychowawcę i uczniów, rozmowa w jaki sposób należy właściwie zapakować podręczniki i przybory szkolne.

Nauczyciel wspólnie z uczniami sprawdzą, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

Harmonogram:

godz. 9.45 – 10.30 – lekcja wychowawcza w kl. III z udziałem gości ,

godz. 10.30 – 10.40 – zwiedzanie sal i korytarzy szkolnych, z miejscami (szafkami) do pozostawienia pomocy i podręczników w szkole,

godz. 10.40 – 11.00   – briefing  z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty
i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

„Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach  Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.
W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Również w tym dniu wszyscy kuratorzy oświaty zainaugurują akcję w swoich regionach”.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej