11 października 2021

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów 2021-10-11

ZBF.3140.8.2021.MD

Państwo Dyrektorzy Szkół,
w których wnioski o przyznanie nagrody
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2021 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2021 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty.

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:

– kwotę nagrody brutto (4.400zł) w § 3040,
– składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,  naliczone według zasad obowiązujących w jednostce
– składki na Fundusz Pracy  § 4120,

– inne pochodne wynagrodzeń
– kwotę ogółem.

Dodatkowo należy w nocie podać numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

  Podkarpacki
Kurator Oświaty
                                                                                                                                         

Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter