2 marca 2020

43 Zawody sportowo – obronne “Sprawni jak żołnierze – 2020”

Rzeszów, 2020.03.02

SO.5563.4.2020

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju b.r. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 43 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły (zał. nr 5 do regulaminu) należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl, lub faksem pod nr 17 867 1954, w terminie do 20 marca b.r. Dodatkowo zgłoszenia proszę przesłać w formie do edycji w programie excel.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Załączniki

Regulamin SJŻ 2020
Data: 2020-03-04, rozmiar: 211 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter