25 października 2018

Baza szkół zawodowych w województwie podkarpackim na rok szkolny 2019/2020

Rzeszów, 2018 – 08 – 27

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Techników
Szkół Branżowych I i II stopnia

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a w szczególności rynek pracy, wymaga ciągłego dostosowywania procesu kształcenia pod potrzeby pracodawców. Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski zwiększa popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. W tym zakresie szczególna rola przypada szkolnictwu zawodowemu, którego rozwój stanowi jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa.

W celu rozpropagowania kierunków kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I i II stopnia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przygotowuje bazę szkół zawodowych z województwa podkarpackiego na rok szkolny 2019/2020, w której znajdą się informacje dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów o kierunkach kształcenia w poszczególnych zawodach.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów o przygotowanie informacji o kierunkach kształcenia zawodowego na stronie internetowej Państwa szkoły ściśle wg dołączonego wzoru do dnia 31 października 2018 r.. Jednocześnie proszę o zaktualizowanie danych w bazie placówek Kuratorium Oświaty od dnia 2 listopada do 9 listopada 2018 r.

WZÓR

Podkarpacki Kurator Oświaty
          Małgorzata Rauch