24 lutego 2020

8. Kongres Młodych Matematyków Polskich. Zgłaszanie kandydatur uczniów do reprezentowania województwa podkarpackiego w tym wydarzeniu.

Rzeszów, 24.02.2020 r.

WiJ.5750.5.2020

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy liceów  i techników województwa podkarpackiego, 

 

w dniach od 17 do 20 września 2020 r., w Łodzi odbędzie się  8. Kongres Młodych Matematyków Polskich, w związku z tym Organizatorzy tego wydarzenia  zwrócili się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o wytypowanie 13 reprezentantów województwa podkarpackiego do udziału w tym spotkaniu.

Jeśli w Państwa szkole są uczniowie wybitnie uzdolnieni matematycznie, to prosimy o zaproponowanie kandydatur (max. 4 ) do uczestnictwa w Kongresie.

Można to zrobić wypełniając formularz logując się do RSIO. Szczególną uwagę w formularzu proszę zwrócić na krótkie uzasadnienie wyboru kandydatury, poprzez wskazanie  3 największych osiągnięć  matematycznych ucznia z ostatnich 3 lat szkolnych. Formularz będzie  otwarty  do 30 marca 2020 r.

Organizatorzy wskazali warunki, które Podkarpacki Kurator Oświaty weźmie pod uwagę  przy wyborze reprezentantów:

– wytypowani uczniowie mają być pasjonatami matematyki,
– uczniowie powinni w roku szkolnym 2019/20 uczęszczać do I, II lub III/IV klasy liceum/ technikum (po gimnazjum); w przypadku, gdy dotyczy to jednostki wybitnej, może na liście znaleźć się uczeń klasy liceum/technikum po szkole podstawowej,
– co najwyżej 8 wytypowanych uczniów może uczęszczać do szkoły w tym samym mieście,
– na liście wytypowanych nie może znaleźć się więcej niż 4 uczniów z tej samej szkoły.

Szkoły, z których uczniowie będą wytypowani przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do udziału w Kongresie zostaną o tym fakcie powiadomione mailowo do 15 kwietnia 2020 r. Również do 15 kwietnia lista wytypowanych reprezentantów województwa podkarpackiego do udziału w 8. Kongresie Młodych Matematyków Polskich zostanie przesłana do Organizatorów.

Organizatorzy wydarzenia  będą kontaktować się z wytypowanymi uczniami  za pośrednictwem ich szkoły. Organizatorzy zapewnili również, że pokryją koszty uczestnictwa uczniów w Kongresie (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne) nie pokryją natomiast kosztów dojazdu.

Informacje na bieżąco można śledzić na stronie internetowej Kongresu https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter