14 sierpnia 2019

Podkarpacki Okrągły Stół Edukacyjny

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

Rzeszów, 2019- 08- 14

WiJ. 0230.4.2019                                             

Podkarpacki Okrągły Stół Edukacyjny
„Tu i teraz- z myślą o nowoczesnej szkole na Podkarpaciu”

Podkarpacki Okrągły Stół Edukacyjny jest naturalną emanacją debaty krajowej o wizji edukacji w Polsce w opiniach przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą, która odbyła się wiosną tego roku w Warszawie. Jednym ze zgłoszonych wówczas postulatów była idea Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych, którą poparł Pan Premier Mateusz Morawiecki.

Organizując naszą debatę wojewódzką będziemy się koncentrować wokół dyskusji o uczniu i rodzicu w systemie edukacji, o jakości edukacji oraz o szeroko pojętej roli innych, ważnych uczestników tego systemu. Proponujemy, aby debata była zorganizowana wokół pięciu obszarów tematycznych:

  1. Uczeń w systemie edukacji.
  2. Rodzic w systemie edukacji.
  3. Nauczyciel w systemie edukacji.
  4. Jakość edukacji.
  5. Nowoczesna szkoła.

Zapraszamy do udziału w debacie uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, nauczycieli, samorządowców, związkowców, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji związanych z oświatą.

Wnioski i rekomendacje wypracowane podczas debaty podkarpackiej zostaną niezwłocznie przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej.

Termin:6 września 2019 r.; godz. 10. 00- 15. 00

 Miejsce: Uwaga zmiana miejsca: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.

Organizatorzy: Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty

Uczestnicy: do 5 przedstawicieli samorządów uczniowskich, do 6 przedstawicieli rad rodziców, do 5 dyrektorów szkół różnych typów, do 3 przedstawicieli szkół niepublicznych, do 6 nauczyciel ze szkół różnych typów, do 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, po 2 przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, do 6 przedstawicieli samorządów, do 5 przedstawicieli pracodawców, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Sposób rekrutacji: Wolny nabór. Uczestnicy debaty zostaną wylosowani spośród zgłoszonych osób przy zachowaniu kryterium liczebności i reprezentatywności dla środowisk związanych z edukacją. Informacja o udziale w debacie zostanie przekazana kandydatom na podany przez nich adres e-mail 23 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia: do 21 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl.

Dane niezbędne do zgłoszenia: imię i nazwisko/ reprezentowana szkoła lub placówka/organizacja/ instytucja/ mój priorytetowy obszar tematyczny w debacie- proszę wpisać tylko oznaczenie literowe (np. „A” czyli uczeń w systemie edukacji)/ adres email do kontaktu/ nr telefonu do kontaktu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w debacie !

Załączniki

Klauzula informacyjna
Data: 2019-08-14, rozmiar: 17 KB