19 października 2023

Akademia „Pszczoły Bohatera”

Szanowni Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
województwa podkarpackiego

Zgodnie z komunikatem MEiN o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą: Akademia Pszczoły Bohatera https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-05-wrzesnia-2023-r-o-ustanowieniu-przedsiewziecia-pod-nazwa-akademia-pszczoly-bohatera, prosimy o zgłaszanie się i przeprowadzenie wraz z „Fundacją Pszczoła Bohater” działań w ramach zadania Akademia Pszczoły Bohatera (finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki). 

Wybrana szkoła podstawowa przeprowadzi wojewódzką inaugurację Akademii Pszczoły Bohatera. Działanie to powinno zawierać m.in. pokazową lekcję edukacyjną, aktywną pracę edukatora z dziećmi wykorzystując przygotowane materiały multimedialne, prezentowanie elementów stroju i narzędzi pracy pszczelarza oraz pogadanki o zdrowotnych właściwościach produktów rolniczych i wpływie spożywania tych produktów na zdrowie dzieci, podkreślając że produkty te są także wynikiem działalności pszczół (zapylanie roślin) w środowisku produkcyjno-rolniczym.

Oprawa inauguracji będzie spoczywać po stronie wybranej szkoły (organizacja sali gimnastycznej, miejsca siedzące, zapewnienie ekranu/telewizora do wyświetlania materiału multimedialnego edukacyjnego, nagłośnienie, miejsce do przemowy przedstawiciela MEiN i pozostałych gości) oraz Fundacji Pszczoła Bohater, która zapewni zagospodarowanie sceny (ścianki i rollup), opiekę edukatora i program merytoryczny, materiały promocyjne, zdrowe przekąski, ul demonstracyjny oraz strój (kombinezon) pszczelarski dla dzieci, banery informacyjne i gadżety promocyjne. Szczegóły do ustalenia na bieżąco z Dyrekcją wybranych szkół.

Oprawa medialna będzie realizowana przez media lokalne i regionalne w porozumieniu z MEiN i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wybrane szkoły podstawowe zostaną specjalnie oznaczone (tablica) jako szkoły gdzie powstanie i będzie funkcjonować Szkolna Pracownia Akademii Pszczoły Bohatera, Będzie ona miejscem do realizacji bieżących oraz przyszłych przedsięwzięć i działań proekologicznych.

Dyrektorzy wybranych szkół zostaną zaproszeni na inaugurację wojewódzką, na której przedstawiciel Fundacji Pszczoła Bohater przedstawi plan działań oraz sposób ich realizacji. W ramach Szkolnych Pracowni odbędzie się także kampania promocyjna popularyzująca zdrowe odżywianie i jego wpływ na zdrowie dziecka. Towarzyszyć temu będzie przekazywanie treści promocyjno-informacyjnych (pogadanka na temat wpływu zdrowego odżywiania na młody organizm dziecka oraz projekcja filmu animowanego zawierająca elementy edukacyjno-informacyjne o pochodzeniu produktów rolnych i promocji zdrowego odżywiania).

Od października będą prowadzone szkolenia online (webinary szkoleniowe) dedykowane wszystkim szkołom podstawowym, a szczególnie opiekunom i nauczycielom, dzięki którym osiągnięte zostaną rezultaty dotyczące przeszkolenia merytorycznego przedstawicieli szkół do prowadzenia cyklicznych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Akademii Pszczoły Bohatera (materiały multimedialne, scenariusze lekcji, treści promocyjne).

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń webinarowych  dla nauczycieli- opiekunów. Dodatkowo ogłoszony zostanie konkurs dla uczestników webinarów, gdzie będzie można uzyskać na potrzeby szkoły wyposażenie (ul demonstracyjny i stój pszczelarza) na cele prowadzonej edukacji dla dzieci.

Bardzo proszę o zgłaszanie się szkół do dnia 25 października 2023 r. za pomocą systemu RSIO dostępnego pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/188

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter