11 września 2018

Aktualizacja bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia

Rzeszów, 2018-09-11

SO.5563.31.2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
posiadających klasy o profilu mundurowym

W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia, proszę Państwa o wypełnienie dołączonej do pisma tabeli i przesłanie jej na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl do 20 września 2018r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
          Małgorzata Rauch

Załączniki

klasy mundurowe
Data: 2018-09-11, rozmiar: 10 KB