12 kwietnia 2021

Aktualizacja numerów kont stypendystów PRM

                                                 Rzeszów 2021-04-12

ZBF.3140.5.2021

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2020/2021

          

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców, a w przypadku wystąpienia zmian przesłanie informacji w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia  23 kwietnia 2021 roku.

Druga transza stypendium zostanie przekazana bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w terminie do 30 kwietnia  2021 roku za okres styczeń – czerwiec 2021 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Mariolą Drzał, tel. 17 867-11-11.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch   

Załączniki

Stypendium PRM - oświadczenie
Data: 2021-04-12, rozmiar: 35 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter