5 kwietnia 2019

Aktualizacja numerów kont stypendystów PRM

Rzeszów 2019-04-05

ZBF.3140.6.2019

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2018/2019           

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców, w przypadku wystąpienia ich zmiany, oraz przesłanie ich w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia
15 kwietnia 2019 roku.

Druga transza stypendium zostanie przekazana bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w terminie do 30 kwietnia  2019 roku za okres styczeń – czerwiec 2019 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Mariolą Drzał, tel. 17 867-11-11.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

stypendium - prm - oswiadczenie
Data: 2019-04-05, rozmiar: 39 KB