31 marca 2020

Aktywizacja młodzieży szkolnej w okresie kwarantanny

Rzeszów, 2020-03-27

WIJ. 966.14.42.2020                                                                        

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół
w województwie podkarpackim

 

Informuję Państwa, że wspólnie z Samorządem Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Polskim Radiem Rzeszów oraz Telewizją Polską SA Oddział w Rzeszowie podpisaliśmy porozumienie o realizacji programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”- zwanego dalej Programem.

Program ma na celu uzupełnienie zdalnej edukacji przez :

– aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych;

– umożliwienie kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży w ich miejscach zamieszkania poprzez współpracę (kontakt online) z twórcami, ekspertami, artystami, dziennikarzami z wojewódzkich jednostek kultury, rozgłośni regionalnej Polskiego Radia oraz Oddziału Regionalnego Telewizji Polskiej,

– udostępnienie zasobów tych instytucji do domowej pracy dzieci i młodzieży, w tym realizacji samodzielnych projektów artystycznych.

Chcemy, aby proponowana oferta tematyczna wynikała z potrzeb szkoły/ placówki adekwatnie do jej typu, zainteresowania i aktualnych możliwości, dlatego zwracamy się w tej sprawie w pierwszej kolejności do Państwa dyrektorów, prosząc o”

I. Zadeklarowanie udziału w wybranych modułach Programu:

  • „Teatr w domu” – udostępnienie szkole. placówce linków do zapisów filmowych spektakli z repertuaru Teatru, : Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów; Dzieci Hioba. Wiek XX; Beksiński. Obraz bez tytułu; Trzy siostry,
  • Warsztaty teatralne (próby online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) z młodzieżą szkolną prowadzone przez aktorów Teatru, tj.: teksty literackie wybrane przez szkoły za pośrednictwem Kuratorium do wystawienia na deskach Teatru,
  • Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” – konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego (warsztaty online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) – prowadzone przez aktorów Teatru,
  • „Laboratorium Filmowe” – polegającego na zaproszeniu uczniów do zgłębienia sztuki filmowej poprzez autorskie tworzenie filmów amatorskich, a także przygotowywanie recenzji filmowych, z uwzględnieniem dwóch działań, tj.: konkursu filmów amatorskich i konkursu na recenzję filmową, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia– (realizowany przez WDK – Podkarpacką Komisję Filmową),
  • Twórz radio w domu – utwory słowno-muzyczne” – przygotowanie przez uczniów nagrań utworów słowno – muzycznych i ich emisja na antenie po profesjonalnej obróbce (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów),
  • „Twórz radio w domu – słuchowiska” – kreatywna zabawa w twórców i aktorów, poprzez nadesłanie autorskich nagrań audio, prezentujących interpretację tekstów polskich pisarzy i poetów, w tym np.: Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego lub też prezentujących autorski tekst (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów).

 

II. Wskazanie utworów lub ich fragmentów (dialogu, monologu, aktu) do opracowania w ramach warsztatów teatralnych/ prób online we współpracy z aktorami teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie celem wystawienia na deskach Teatru (do realizacji w ramach modułu „warsztatów teatralnych”)

 

Bardzo proszę o Państwa odpowiedzi za pomocą systemu RSIO – do 03 kwietnia 2020 r.

  

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter