13 września 2019

Ankieta: programowanie i robotyka w szkołach

Rzeszów, 2019-09-13

WiJ.5534.19.2019                                                                            

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Programowanie jako element nauczania realizowanego, zgodnie z nową podstawą programową, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, wymaga od szkół doskonalenia metodyki nauczania tego obszaru wiedzy.

Bardzo proszę Państwa o udział w naszym badaniu na temat wybranych aspektów nauczania programowania i robotyki w kierowanych przez Państwa szkołach.

Wyniki wejściowej diagnozy posłużą do przygotowania dedykowanych programów i projektów, które pomogą w realizacji zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.

Termin: do 20 września 2019 r.

Ankieta dostępna w systemie RSIO pod adresem: https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta57

Bardzo dziękujemy za udział w naszym badaniu.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

          Małgorzata Rauch