9 stycznia 2020

Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych ferii zimowych

                                                                  Rzeszów, 2020-01-09

WiJ.576.3.2020

                                                                                                    

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek
oraz Rodzice uczniów
w województwie podkarpackim

  

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 ferie zimowe dla uczniów naszego województwa będą trwać od 13 do 26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla naszych uczniów, a także okazja do beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach.

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie bogata, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy uczniowie będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Większość pozostanie w domu, nie zawsze pod opieką rodziców. Nietrudno wtedy o wypadek.

Bardzo proszę wszystkich Państwa Dyrektorów szkół, Nauczycieli i Rodziców o uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą być narażone w czasie zimowych zabaw.

Dyrektorów szkół i placówek proszę o przeprowadzenie, jeszcze przed feriami, działań profilaktycznych dla uczniów, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku oraz organizacji zabaw na śniegu. Istotne jest uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać.

Proszę Państwa również o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania uczniów w sieci internetowej. Rodziców zachęcam do zainstalowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do wybranych stron, do rozmowy z dzieckiem. Proszę pamiętać, że cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników internetu, bez względu na wiek,  czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem (dzieci i dorosłych). 

 

Bezpiecznego wypoczynku !

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter