27 maja 2019

BARDZO PILNE! MONITOROWANIE! “Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych
 z terenu województwa podkarpackiego

Informujemy, że na platformie SEO2 zamieszczony jest arkusz monitorowania „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania” wynikający z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019.

Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania.

Monitorowaniu podlegają wyłącznie publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne.

Prosimy o wypełnienie ankiety w OSTATECZNYM TERMINIE do 27 maja 2019 r.

Państwa, którzy nie wypełnili lub nie zakończyli ankiety w poprzednim terminie prosimy o niezwłoczne wypełnienie.

Ankiet wypełnionych i zakończonych prawidłowo nie należy wypełniać ponownie.

Tych z państwa, którzy wypełnili ankietę dla Zespołu Szkół, Liceum, Gimnazjum, Przedszkola itp. prosimy o ponowne wypełnienie wyłącznie dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

W sprawie monitorowania, w razie potrzeby, prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys, wizytatorem Kuratorium Oświaty, tel. 17 8671118

Arkusze w wersji *.docx oraz *.pdf dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.