15 kwietnia 2022

Pojęcie „zwartej publikacji”

Ze względu na brak definicji „zwartej publikacji” w przepisach oświatowych, można oprzeć się na wyjaśnieniach znajdujących się na stronie Urzędu Publikacji UE, odnoszących się do pojęcia „wydawnictwa zwartego”:

4.3.1. Wydawnictwa zwarte

Zgodnie z normą ISO 2108:2017 (ISBN) wydawnictwo zwarte to wydawnictwo nieperiodycz­ne, publikowane jako całość w jednej części lub w kilku częściach (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie). Wydawnictwa zwarte mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie (książki drukowane w twardej lub miękkiej oprawie, książki na kasetach lub płytach CD i DVD, publikacje w języku Braille’a, publikacje w internecie, książki elektroniczne itp.).

[…]

Każdemu wydawnictwu zwartemu nadawany jest określony międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN (zob. pkt 4.4.1).”

 

Źródło” http://publications.europa.eu/code/pl/pl-240300.htm

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter