16 listopada 2020

Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w sesji zimowej.

Rzeszów, 2020-11-09

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
          ul. Grunwaldzka 15
           
35-959 Rzeszów                                                                                                                      

ERA.5861.1.15.2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19, postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzone będzie w najbliższej sesji w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. Możliwość taką daje art. 96a ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U.2020 poz. 695 z póź zm.).

Komisja kwalifikacyjna pracować będzie następująco:

  • przewodniczący komisji i eksperci w siedzibie Kuratorium,
  • dyrektor szkoły/placówki, przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel związku zawodowego w siedzibie szkoły/placówki.

Nauczyciel-wnioskodawca stawia się na rozmowę kwalifikacyjną w swojej szkole/placówce.

Dyrektor potwierdzi tożsamość nauczyciela.

W pismach adresowanych do wnioskodawcy i członków komisji, informujących o terminie i miejscu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zawarta będzie informacja o sposobie połączenia teleinformatycznego.

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

  Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter