12 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, że oddział Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Miedzianej 4a w dniach 16 kwietnia – 30 maja 2018 r. będzie zamknięty.

Uprzejmie informujemy, że oddział Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Miedzianej 4a w dniach 16 kwietnia – 30 maja 2018 r. będzie zamknięty. W tym okresie wszystkie sprawy załatwiane są w siedzibie głównej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

W związku z powyższym wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) można składać w kancelarii (pok. 113a) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, godzinach pracy urzędu.

Telefony kontaktowe:  17 867 11 42, 17 867 11 02, 17 867 11 14.