15 czerwca 2018

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że oddział Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Miedzianej 4a od dnia 1 czerwca 2018 r. do odwołania będzie zamknięty.

W związku z powyższym wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. należy składać w kancelarii (pok. 113a) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w godzinach pracy urzędu.

Od dnia 27 czerwca 2018 r. wnioski będą przyjmowane w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Rzeszowie przy ul. Rejtana 30, pok. 31 – II piętro (od godz. 800 do godz. 1500).

Zgodnie z treścią art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967): „Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.”. W związku z wyżej cytowanym przepisem w bieżącym roku ostatnim dniem składania wniosków na „sesję letnią” jest dzień 2 lipca 2018r. (poniedziałek).

Informuję również, że nie istnieje konieczność osobistego składania wniosku. Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty (kuriera) lub złożyć za pośrednictwem osoby trzeciej (np. jeden nauczyciel składa wnioski kilku nauczycieli). Wysyłane wnioski należy kierować na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

W związku z pojawiającymi się wnioskami o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego w wybranym przez wnioskodawcę terminie informuję także, że stosownie do treści art. 9d ust.7 zd. 2 ustawy Karta Nauczyciela: nauczyciele mianowani mogą złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego okresu umożliwiającego złożenie stosownego wniosku nauczyciel może złożyć powyższy wniosek w terminie nie kolidującym z wcześniej zaplanowanym wyjazdem na wczasy. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją powołaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty będzie skutkowało wydaniem decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z załącznikami do pobrania.

Wniosek plik MS Word

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter