8 czerwca 2020

Wytyczne dotyczące pracy komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Rzeszów, 8.06.2020 r.

W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli nie wprowadzono zmian  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

Członkowie komisji przybywają do pracy o wyznaczonej godzinie (maksymalnie 10 minut wcześniej), wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i długopis, zachowując dystans społeczny (1,5 m).

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego przychodzą do budynku Kuratorium Oświaty przy ulicy Miedzianej 4a  punktualnie (maksymalnie 10 minut wcześniej), bez osób towarzyszących, wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki  i długopis, zachowując dystans społeczny (1,5 m).

Ważne wszyscy

Nie przychodzimy na komisję kwalifikacyjną w sytuacji kiedy:
– przebywamy na kwarantannie;
– przebywamy w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
– mamy objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

Kuratorium Oświaty zapewnia płyn dezynfekujący oraz BHP w pomieszczeniach, w których opracować będą komisje kwalifikacyjne.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 964).

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter