7 listopada 2019

Badanie potrzeb edukacyjnych szkoły/placówki w zakresie stosowania robotyki edukacyjnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza, za pośrednictwem którego chcemy poznać potrzeby edukacyjne Państwa szkoły/placówki w zakresie stosowania robotyki edukacyjnej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i w następstwie przygotowanie propozycji w zakresie wyposażenia szkół w pracownie robotyki oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie. Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2019 r.

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta61