26 lutego 2022

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

Rzeszów, 2022-02-26

WiJ. 966.8.2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek

W poniedziałek, 28 lutego 2022 r. po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powracają do szkół. Trudne doświadczenia związane najpierw z przebiegiem pandemii, a teraz wojną na Ukrainie i sytuacją w naszym granicznym województwie, wymagają od Nas wszystkich roztropności i odpowiedzialności, aby zapewnić pomoc i bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

Szczególnie zwracam się Państwa Dyrektorów o zorganizowanie dla swoich uczniów zaraz po ich powrocie do szkół spotkań w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w związku z wojną na Ukrainie i sytuacją na granicy. W ramach tych spotkań proszę o zwrócenie uwagi na potrzebę niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Możecie Państwo w tej sprawie skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno- pedagogicznych.
W najbliższym czasie, z myślą o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, będziemy uruchamiać dodatkową pomoc.

Proszę Państwa o ciągłe śledzenie naszych komunikatów przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej i e-maili.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-i-w-przedszkolu

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter