3 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek – bezpieczne wakacje Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów, 2022-06-03

RW.576.7.2022.BSZ                

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz organizacją licznych wyjazdów czy wycieczek szkolnych, bardzo proszę wszystkich Państwa o uwrażliwienie rodziców, dzieci i młodzież na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą być narażone w czasie letnich zabaw i wypoczynku.
Jeszcze przed wakacjami, proszę zobowiązać nauczycieli do przeprowadzenia w ramach czerwcowych godzin z wychowawcą działań profilaktycznych i informacyjnych dla uczniów, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku, zagrożeniom i konsekwencjom ryzykownych zachowań. Istotne jest, niezależnie od wieku uczniów, uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, wskazać instytucje udzielające pomocy i wsparcia, niezbędne telefony jak np. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czy numer alarmowy 112.
W podejmowanych działaniach wychowawczo-profilaktycznych koniecznym jest nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji jak Policja, Straż Pożarna czy też SANEPID, którzy dysponują fachową wiedzą i materiałami, wesprą Państwa nauczycieli w prowadzeniu zajęć o współczesnych zagrożeniach, także tych związanych z cyberprzestrzenią.
Przypominam również o konieczności sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i trzeźwości kierowcy przed każdą wycieczką szkolną.
Wszystkim życzę dobrego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter