24 listopada 2022

Bezpłatne warsztaty „Zawołani po imieniu”

Rzeszów, 2022-11-15

RW.585.16.2022.IB 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele
historii, WOS-u oraz zainteresowani pedagodzy szkół ponadpodstawowych
i uczący w klasach ósmych szkół podstawowych
na terenie województwa podkarpackiego 

W dniu 29 listopada 2022 r. w Rzeszowie obędzie się uroczystość upamiętnienia Michała Stasiuka, mieszkańca Rzeszowa zamordowanego wiosną 1944 roku przez niemieckiego okupanta za pomoc prześladowanym Żydom. Finalnym momentem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy poświęconej temu dotychczas nieznanemu bohaterowi, przy udziale znamienitych gości z regionu i kraju. Upamiętnienie Michała Stasiuka organizowane jest w ramach programu „Zawołani po imieniu”, od trzech lat realizowanego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Program ten wydobywa z niepamięci historie Polaków, którzy za ratowanie Żydów zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych. Poprzez badania naukowe, edukację historyczną i inicjatywy kulturalne łączy on dbałość o przekaz historyczny z troską o edukacyjny i społeczny wymiar podejmowanych działań.

By upamiętnienie nabrało wymiaru edukacyjnego Instytut Pileckiego nawiązał partnerską współpracę z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dzięki której z przekazem o Michale Stasiuku i innych Polakach, którzy za pomoc ludności żydowskiej w czasie Holokaustu stracili życie, dotrze do pedagogów i uczniów z terenów województwa podkarpackiego za pomocą szeroko zakrojonej i usystematyzowanej akcji edukacyjnej.

W związku  ze zbliżającym się upamiętnieniem Michała Stasiuka, zamordowanego wiosną 1944 roku przez niemieckiego okupanta za pomoc skazanym na zagładę Żydom, zapraszamy nauczycieli historii, WOS-u oraz zainteresowanych pedagogów szkoły ponadpodstawowej i uczących w klasach ósmych szkoły podstawowej do udziału w bezpłatnych warsztatach, które odbędą się 28 listopada 2022 r. w godz. 14:30  – 16:30  w Podziemnej Trasie Turystycznej „Rzeszowskie Piwnice” Rzeszów, Rynek 26.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • prezentacja programu „Zawołani po imieniu” – Kamila Sachnowska, Instytut Pileckiego, historyk, edukatorka, koordynator projektów edukacyjnych, autorka materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji;
  • prelekcja „Pomoc za cenę życia. Nieznana historia rzeszowskich piwnic czasu wojny i okupacji” – Kamil Kopera, Instytut Pileckiego, historyk zajmujący się relacjami polsko-żydowskimi w kontekście pomocy Żydom w czasie II wojny światowej;
  • część warsztatowa „Jak uczyć o Zawołanych po imieniu” – prezentacja scenariusza zajęć lekcyjnych dla szkoły ponadpodstawowej i klas ósmych szkoły podstawowej – Kamila Sachnowska;
  • spacer edukacyjny – „(Nie)znana historia rzeszowskich piwnic z czasów Holokaustu” – Jakub Pawłowski, Rzeszowskie Piwnice, historyk, regionalista, przewodnik, autor scenariuszy lekcji muzealnych i spacerów tematycznych.

Rejestracja na warsztaty (nauczycieli zgłasza dyrektor w systemie RSIO Kuratorium Oświaty w Rzeszowie) pod adresem: https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/152

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 listopada 2022 roku lub do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały do samodzielnego przeprowadzenia lekcji o „Zawołanych po imieniu”.

Organizatorem akcji edukacyjnej jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Partnerem wydarzenia są Estrada Rzeszowska i Rzeszowskie Piwnice.

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter