31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Przesłanie informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy dokonać za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. W województwie podkarpackim jest nią Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim (adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, 35 -959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15).

Przesyłana informacja ma zawierać dane, o których jest mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ww ustawy.

W przypadku zawieszenia nauczyciela lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły należy zgłaszać tylko zawieszenia dokonane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący po dniu 1 stycznia 2017 r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter