5 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie: Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki,
Dyrektorzy Szkół i Placówek

Zapraszamy do udziału w e-spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym pn.: „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego. W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

Ponadto przedstawiciele PFRON przekażą informacje dotyczące realizacji programu, który równolegle ze SCWEW-ami będzie wspierał lokalne środowiska w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących takie działania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane ideą edukacji włączającej i SCWEW-ów, w tym przedstawicieli:

  • organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc),
  • dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc).

Regionalne spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. (miejsce: platforma moodle ORE, google meet)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/

lub

https://szkolenia.ore.edu.pl/logowanie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter