19 listopada 2018

27.11.2018 r. – Wojewódzka Konferencja “SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY – ZADANIA I MOŻLIWOŚCI”

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2018-11-19

WiJ.585.72.2018

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek,

Doradcy zawodowi,
Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego
,

Pedagodzy szkolni,
Nauczyciele –wychowawcy,
Przedstawiciele pracodawców

Proszę Dyrektorów szkół o wytypowanie do udziału w konferencji
min. jednego nauczyciela z Państwa placówki  

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa zawodowego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa na

Wojewódzką Konferencję

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY – ZADANIA I MOŻLIWOŚCI

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, w godzinach 10.00 – 13.30

Celem konferencji jest:

  • zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego,
  • wskazanie instytucji wpierających doradców zawodowych,
  • promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych we współpracy z pracodawcami,
  • przykłady dobrych praktyk w działaniach podejmowanych przez doradców zawodowych.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ dla szkół i placówek:

  • Z powodu dużej liczy chętnych zakończono już przyjmowanie zgłoszeń.
  • Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na konferencji.
  • Każdy uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu.
  • Udział w konferencji jest nieodpłatny.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ dla pracodawców:

W celu zapisania się na konferencję należy:

1) zarejestrować konto tutaj

http://ko.rzeszow.pl/app/baza_firm/rejestracja

2) Po zarejestrowaniu konta otrzymacie Państwo e-maila z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Należy kliknąć w otrzymany link, po czym otrzymacie Państwo kolejnego e-maila z loginem i hasłem do „Panelu firm”, w którym znajduje się formularz do zarejestrowania się na  konferencję.

3) Po zalogowaniu się do „Panelu firm” należy kliknąć w zakładkę „formularze”, a następnie wybrać nazwę konferencji i przycisk „wejdź”.

Dodatkowych informacji nt. konferencji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

Pani Iwona Bereś tel. 17 867 11 18
Pani Beata Streb – tel. 17 867 11 05
Pani Mariola Kiełboń tel. 17 867 11 19

Zapraszamy do udziału!

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Załącznik:
Program konferencji