24 listopada 2023

Aktualizacja Komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Tekst pochodzi ze strony OKE Kraków – http://www.oke.krakow.pl/inf/

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy, że po konsultacji z Polskim Towarzystwem Dysleksji uległy zmianie zapisy dotyczące dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Tabela 1.11.). Zaktualizowane komunikaty udostępniamy w linkach poniżej.

Prosimy o zaznaczenie w SIOEO dostosowań warunków przeprowadzania egzaminu dla uczniów zgodnie z aktualnymi komunikatami.

Komunikat (informacja na stronie OKE)  o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
Komunikat (informacja na stronie OKE) o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter