8 kwietnia 2024

Aktualizacja numerów rachunków bankowych stypendystów

Rzeszów 2024-04-08

 

ZBF.3140.5.2023.MD

Państwo Dyrektorzy szkół,
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2023/2024

 

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców. W przypadku zmiany rachunku prosimy o przesłanie informacji w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Druga transza stypendium zostanie przekazana bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane przez stypendystów konta bankowe w terminie do 30 kwietnia  2024 roku za okres styczeń – czerwiec 2024 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią:
Mariolą Drzał
tel. 17 867-11-11.

 

wz.  PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter