3 czerwca 2019

Ważne: Ankieta – edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach

Rzeszów, 2019-05-24

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                                                             

WiJ.5751.31.2019

 

Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek w województwie
podkarpackim

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie uczestniczy w realizowanym od lipca 2018 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do Spraw Specjalnych Potrzeb  i Edukacji Włączającej, w ramach Programu Wsparciu Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, projekcie pod nazwą „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Celem tego projektu jest podnoszenie jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.

W związku z rekomendowanym działaniem priorytetowym 3, odnoszącym się do budowania bazy wiedzy o edukacji włączającej opartej na faktach i dowodach, zwracam się do Państwa dyrektorów z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o przykładach praktyk w zakresie zapewnienia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach oraz współpracy placówek specjalnych z ogólnodostępnymi. Informacje te będą podstawą do zaplanowania działań w II fazie projektu, które będą realizowane od III kwartału 2019 r.

Przykłady praktyk realizowanych w Państwa przedszkolach, szkołach i placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go drogą elektroniczną (zgodnie ze standardami WCAG 2.0)  do 7 czerwca 2019 r. Formularz dostępny pod adresem: https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta21

 

 

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter