13 czerwca 2024

Ankieta IBE – Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pn. “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Jedno z działań polega na skatalogowaniu i oznakowaniu ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych i metodycznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Badanie ankietowe jest skierowane do pracowników szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), przedszkoli i placówek doskonalenia nauczycieli – zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Ankieta została udostępniona wszystkim dyrektorom wyżej wymienionych placówek poprzez system SIO. Chcąc zapewnić jak najszerszy udział w badaniu, w związku z licznymi prośbami o udostępnienie alternatywnej formy ankiety przekazujemy bezpośredni link do ankiety: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index/sid/995438/newtest/Y/lang/pl

Orientacyjny czas przewidziany na wypełnienie ankiety to ok. 20 minut. Ankieta będzie dostępna do dnia 20 czerwca 2024r.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z prowadzonym badaniem prosimy o kontakt na adres mailowy: badanie-zasoby@ibe.edu.pl.

z poważaniem

Zespół projektu
“Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter