1 czerwca 2022

Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty do organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – Wakacje 2022 r.

Rzeszów 2022-06-01

ERA.5551.417.2022.LW                                                                            

 

                                   

 

Państwo
Organizatorzy wypoczynku letniego w 2022 r.,
Dyrektorzy szkół  i placówek!

Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie

W związku ze zbliżającym się okresem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku o obowiązku przestrzegania przepisów prawa zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r (Dz.U. 2016 r., poz. 452), oraz w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1915 ze zm.), w szczególności o konieczności przesłania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej bądź elektronicznej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii i wyjazdów zagranicznych 14 dni.

Rejestracja, wszelkie informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie wypoczynek.men.gov.pl

W przypadku szkół lub placówek zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku trwającego do 3 dni. W takiej sytuacji dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku przekazując kartę wypoczynku.

Przypominam o możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku potwierdzonym profilem zaufanym. Uzyskanie profilu zaufanego jest proste i wygodne w użyciu,  a forma ta jest coraz bardziej popularna. Posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwia wysłanie formularza zgłoszeniowego bez konieczności dostarczania wersji papierowej do urzędu. W przypadku braku  ww. podpisów organizator ma obowiązek dostarczenia do kuratorium oświaty wydrukowanej i podpisanej wersji papierowej zgłoszenia.

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.

Szanowni Państwo, wierzę, że podejmując wyzwanie zorganizowania dla dzieci  i młodzieży wypoczynku w województwie podkarpackim, zagwarantujecie uczniom właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, dostarczając niezapomnianych i pozytywnych wrażeń w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnej kadry.  

Wszystkim Państwu życzę, dobrego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie udziela:

Pani Lucyna Winiarska tel. 17 867 11 67 e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

oraz Pani Anna Staszkiewicz tel. 17 867-11-24, e-mail: astaszkiewicz@ko.rzeszow.pl

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

                                                                            

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter