19 lutego 2019

ARKUSZ MONITOROWANIA – “Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych
 z terenu województwa podkarpackiego

Informujemy, że na platformie SEO2 zamieszczony został arkusz monitorowania „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania” wynikający z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019.

Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania. Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 15 marca 2019 r.

W sprawie monitorowania, w razie potrzeby, prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys, wizytatorem Kuratorium Oświaty, tel. 17 8671118

Arkusze w wersji *.docx oraz *.pdf dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.